CERADIS CROP PROTECTION B.V.

Ceradis B.V. develops and markets innovative environmental friendly solutions for plant nutrition and crop protection. Ceradis products have a patented formulation that guarantees optimal activity of the ingredients and excellent handling characteristics for the end-users. Ceradis has 4 current technology platforms and is working on strengthening these and adding to them. Each platform is covered by one or multiple patents for which the patent team is responsible. This research assistant position is created to support the intellectual propriety team. The Ceradis organization further comprises a unique mix of experienced staff in the fields of chemical/biological research, formulation technology, plant pathology, regulatory affairs, logistics & production and marketing & sales.

PRIMARY RESPONSIBILITIES TECHNICAL RESEARCH ASSISTANT

Your main responsibilities are:

 • Design and thoughtfully perform (biological) experiments to develop and strengthen our patents.
 • Perform internal testing to assess prototypes.
 • Analyse data and report findings
 • Act as a liaison between the R&D teams (phytopathology and chemistry) and the IP team.
 • All other duties assigned on an ad hoc basis

 

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE

 • HBO, BSc or MSc. degree in Biology, Plant science, or related degree.
 • Have a hands on mentality.
 • Highly organized individual with attention to details, quality and continuous improvements.
 • Have excellent planning skills with a strong sense of urgency to meet deadlines and get tasks done.
 • Ability to self-motivate, multi-task and work independently and within a team.
 • Very good written and verbal communication skills in English. We are a multicultural company.
 • Experience with phytopathology and microbiology.
 • Knowledge about crop protection (preferable).
 • Knowledge of chemistry (preferable).

 

PRACTICALITIES

 • Starting date in mutual agreement
 • Based in Wageningen, the Netherlands
 • Will report to the Patent Manager

 

CERADIS OFFERS

 • A start-up environment with many opportunities for growth, personal responsibility and initiative
 • An equal-opportunity environment and an international presence

 

APPLICATION

For more information about this vacancy, contact the Patent Manager, Emilie van Dijk-Fradin. You can apply by sending your CV and a motivation letter to emilie.vandijkfradin@ceradis.com.


 

TECHNISCHE ONDERZOEKSASSISTENT

 

CERADIS BV

Ceradis B.V. ontwikkelt en verkoopt innovatieve en duurzame bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De producten van Ceradis hebben een gepatenteerde formulering die een optimale activiteit van de ingrediënten en uitstekende verwerkingseigenschappen voor de eindgebruikers garandeert. Ceradis beschikt momenteel over 4 technologieplatformen en werkt eraan deze te versterken en uit te breiden. Elk platform valt onder één of meerdere patenten waarvoor het patentteam verantwoordelijk is. Deze functie als onderzoeksassistent is gecreëerd ter ondersteuning van het team voor intellectuele eigendom. De Ceradis-organisatie bestaat verder uit een unieke mix van ervaren medewerkers op het gebied van chemisch/biologisch onderzoek, formuleringstechnologie, plantenpathologie, registratie, logistiek & productie en marketing & sales.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Ontwerp en doordacht uitvoeren van (biologische) experimenten om onze patenten te ontwikkelen en te versterken.
 • Voer interne tests uit om prototypes te beoordelen.
 • Analyseer gegevens en rapporteer bevindingen
 • Functioneren als liaison tussen de R&D-teams (fytopathologie en chemie) en het IP-team.
 • Alle andere taken die op ad-hoc basis worden toegewezen

WAT ZOEKEN WIJ?

 • HBO, BSc of MSc. diploma in biologie, plantenwetenschappen of een vergelijkbaar diploma.
 • Een hands-on mentaliteit hebben.
 • Zeer georganiseerd individu met aandacht voor details, kwaliteit en voortdurende verbeteringen.
 • Beschikken over uitstekende planningsvaardigheden met een sterk gevoel van urgentie om deadlines te halen en taken gedaan te krijgen.
 • Vermogen om zichzelf te motiveren, te multitasken en zelfstandig en binnen een team te werken.
 • Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Engels. Wij zijn een multicultureel bedrijf.
 • Ervaring met fytopathologie en microbiologie.
 • Kennis over gewasbescherming (bij voorkeur).
 • Kennis van chemie (bij voorkeur).

PRAKTISCHE ZAKEN

 • Start datum in wederzijds overleg
 • Werkzaamheden in Wageningen, Nederland
 • Rapporteert aan de Patent Manager

 

CERADIS BIEDT:

 • Start-up omgeving met veel mogelijkheden voor eigen inbreng en groei.
 • Multiculturele werkgever

 

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met de patentmanager, Emilie van Dijk-Fradin. Stuur je motivatie en CV naar: emilie.vandijkfradin@ceradis.com.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Vul je zoekopdracht in.